עלינו

רישום יאכטות תחת דגל פינלנד

כל אמצעי התשלום הבינלאומיים מקובלים